Tietosuojaseloste

Tämä on Vaalan Fysioterapia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.9.2019. Viimeisin muutos 5.1.2022.

REKISTERINPITÄJÄ

Vaalan Fysioterapia Oy
Vaalantie 15, 91700 Vaala
P. 08 536 1589

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Emilia Huusko, , puh. 041 3179 336

REKISTERIN NIMI

Vaalan Fysioterapia Oy:n asiakasrekisteri.

VERKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄREKISTERI

Tämä seloste kertoo mitä tietoja Vaalan Fysioterapian sivuilla käyvistä kerätään, ja miten tietoja hyödynnetään.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, TIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÖ

Rekisteröitäviä tietoja ovat nimi ja yhteystiedot, asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset / -kiellot
sekä käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot. Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Lomakkeiden kautta verkkopalveluissa kävijän suostumuksella tallennettavia tietoja (nimi ja yhteystiedot) käytetään vain kommunikointiin lähettäjän kanssa. Emme luovuta keräämiämme tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

TIETOJEN TARKISTUS- JA MUUTOS- TAI POISTO-OIKEUS

Tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Vaalan Fysioterapialle, joka voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vaalan Fysioterapia vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) sisällöntoimittamisessa, personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa tarjotaksemme parhaan käyttäjäkokemuksen. Evästeet ovat internetselaimen käyttäjän laitteelle tallentamia selaustietoja. Sivuston käyttäjätiedot lähetään Googlelle. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

TIETOSUOJASELOSTE

Vaasan Fysioterapia Oy:n henkilörekisteri – tietosuojaseloste