• Ota meihin yhteyttä
  • Puhelin +358 (0)8 5361589
  • Vaalantie 15, Vaala

Kuntosali